do ministra infrastruktury ministra spraw zagranicznych oraz ministra skarbu państwa

w sprawie wycofania skargi na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą UniCredit oraz działań Komisji Europejskiej w sprawie odcinka drogi ekspresowej S8 stanowiącej obwodnicę Augustowa

Szanowny Panie Ministrze! Rząd premiera Donalda Tuska wycofał skargę złożoną do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawie decyzji Komisji Europejskiej podjętej w 2005 r. zezwalającej na przejęcie banku HVB przez włoską grupę UniCredito Italiano. Skarga została złożona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wiosną 2006 r. Skarga ta została solidnie przygotowana.

Badając wniosek UniCredit o wyrażenie zgody na połączenie,Komisja Europejska popełniła elementarne błędy,zaniedbała przeprowadzenia drugiego,pogłębionego etapu badania połączenia,co w efekcie przyniosło nietrafną ocenę rynków produktowych i terytorialnych. Znawcy problematyki europejskiej twierdzą,że powodem niedbalstwa Komisji był fakt bliskiej znajomości pana Romano Prodiego,poprzedniego przewodniczącego Komisji,oraz pana Profumo,prezesa UniCredit.

Polska miała duże szanse na wygranie sprawy. Niestety,szansa ta została zniweczona przez obecny rząd.

W 2007 r. Komisja Europejska podjęła działania w celu zablokowania inwestycji drogowej w postaci budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi ekspresowej S8. Przekazywana argumentacja KE odwoływała się do rzekomych zaniechań w dziedzinie ochrony środowiska w dolinie rzeki Rospudy. Działania te były szeroko opisywane przez środki przekazu. Nietrudno oprzeć się wrażeniu,iż działania te miały charakter typowo nękający. W efekcie nacisku Komisji Europejskiej inwestycja stanęła i nie ma szans na to,aby budowa została wznowiona w tym roku. Odcinek,o którym mowa,to 17 km drogi ekspresowej w korytarzu Polska-Litwa.

Rozumiemy,że wycofanie skargi w sprawie UniCredit miało na celu odcięcie się od poprzedników,którzy w opinii Platformy Obywatelskiej byli nie dość spolegliwi wobec Komisji Europejskiej,niemniej jednak trudno zaakceptować fakt,że taki krok został poczyniony bez nacisku ze strony Komisji Europejskiej oraz uzyskania ustępstwa w ważnej dla Polski sprawie.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Dlaczego w rozmowach z Komisją Europejską rząd pana Donalda Tuska nie poruszył wzajemnego wycofania skargi w sprawie UniCredit i skargi Komisji w sprawie Rospudy? Takie działanie to elementarz polityki unijnej polegającej na ciągłym ˝ucieraniu˝ interesów i stanowisk krajów członkowskich i organów Unii. Proszę Panów ministrów,abyście w odpowiedzi nie stwierdzali,że takie stawianie sprawy jest niezgodne z duchem polityki wspólnotowej i rządów prawa. Wszystkie kraje unijne podejmują takie działania.

2. Program budowy dróg ekspresowych i autostrad nie jest realizowany. Minister infrastruktury nie zdołał spowodować,aby podległa mu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na roboty budowlane na jakimkolwiek nowym odcinku. Dlaczego w takiej sytuacji rezygnuje się z projektów przygotowanych przez poprzedników,których wznowienie wymaga niewielkiego wysiłku intelektualnego i koordynacji działań resortów?

3. Dlaczego szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pan Mikołaj Dowgielewicz nie doradził panom ministrom,aby połączyć podczas rozmów z Komisją sprawę Rospudy i UniCredit? Czy powodem takiego stanowiska jest fakt,że pan Mikołaj Dowgielewicz pozostaje de facto na bezpłatnym urlopie w Komisji Europejskiej i obawia się poczynić jakiekolwiek kroki,które spowodowałyby niechęć jego przełożonych w Komisji?

Z wyrazami szacunku

Posłowie Małgorzata Sadurska,

Aleksandra Natalli-Świat

i Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 28 maja 2008 r.