28 czerwca 2014 roku uczestniczyłem w II Wojewódzkim Festynie Spółdzielczym zorganizowanym przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku. Festyn odbył się na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. W wystąpieniu skierowanym do uczestników reprezentujących różne branże spółdzielczości oraz zgromadzonych mieszkańców Białegostoku powiedziałem,że spółdzielczość jako ważna część życia społeczno – gospodarczego,która jest formą i wyrazem samoorganizacji społeczeństwa,solidaryzmu społecznego,kooperacji jednostek i podmiotów wymaga dobrego klimatu i właściwych,sprzyjających jej rozwojowi,regulacji prawnych. Tego niestety w Polsce ostatnio wyraźnie brakuje,a postulaty organizacji spółdzielczych są przez rząd ignorowane. Zadeklarowałem poważne podejście do problemów spółdzielczości ze strony partii Prawo i Sprawiedliwość i uwzględnienie ich w programie przyszłego rządzenia. Dodałem również,że rola spółdzielczości staje się jeszcze większa,gdy zawodzi państwo,z czym mamy obecnie do czynienia.