14 września 2014 roku w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku odbył się po raz jedenasty festyn „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Festyn poprzedzony był mszą świętą sprawowaną przez Proboszcza Parafii p.w. Ducha Świętego w Kaletniku Księdza Bernarda Antonowicza w intencji uczestników Ośrodka Wsparcia i Zakładu Aktywności Zawodowej,pracowników,sponsorów i przyjaciół placówki.

Na uroczystości reprezentowała mnie moja żona Lilianna Anna Zielińska,która podziękowała Pani Dyrektor za zaproszenie i pogratulowała wspaniałych osiągnięć w zakresie niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Podkreśliła,że oprócz Ośrodka Wsparcia w Lipniaku funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej,w którym skutecznie prowadzi się rehabilitację zawodową poprzez zatrudnianie osób niepełnoprawnych.

foto

foto