W dniach 18-20 maja 2019 roku uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka powiatu monieckiego (18 maja), powiatu suwalskiego (19 maja) oraz powiatu ełckiego (20 maja). Podczas uroczystości w Ełku tamtejsza Komenda Powiatowa PSP otrzymała sztandar. Strażacy z Ełku skorzystali z możliwości, które daje rozporządzenie z 2017 roku i umieścili na swoim sztandarze hasło: „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. Obchody w Suwałkach i Ełku poprzedziły Msze Święte odprawione w intencji strażaków.

W swoich wystąpieniach zaznaczyłem, że strażacy są ofiarni, pełni empatii i gotowi do działań na rzecz swoich bliźnich. Realizują oni w piękny sposób dewizę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, a ich nadrzędnym celem jest ratowanie ludzkiego życia. Nikt wobec różnorodnych zdarzeń i zagrożeń – nie tylko pożarów – nie jest pozostawiony sam sobie. Polacy doceniają to zaangażowanie i profesjonalizm strażaków, o czym świadczą wskaźniki zaufania społecznego – żadna inna instytucja nie równa się w nich ze Strażą Pożarną. Zwróciłem również uwagę na wielofunkcyjność strażackiej służby. Dzisiaj nie polega już ona tylko na gaszeniu pożarów, jak to było u jej początków. Strażacy reagują na inne, liczne miejscowe zagrożenia, np. wypadki komunikacyjne czy klęski żywiołowe.

Podkreślałem również, że dla zapewnienia lepszych warunków służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotników OSP oraz dla podniesienia sprawności systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce obecnie realizowany jest przygotowany przez MSWiA rządowy program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, z którego Straż Pożarna otrzyma kwotę ponad 1,723 mld zł, z czego 501 mln złotych przypada na jednostki ochotniczych straży pożarnych. To wsparcie finansowe polega na zakupach nowoczesnego sprzętu, w tym wysokospecjalistycznego wyposażenia czy samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowie nowych komend, strażnic, remontach infrastruktury potrzebnej do codziennego funkcjonowania służb, a także podwyżkach wynagrodzeń.

Podczas obchodów wręczyłem strażakom wyróżnienia, nagrody i awanse, a uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć pokaz strażackiego sprzętu.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/42700678/strazacy-suwalszczyzny

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/169278

http://www.suwalki.info/informacje-24284-%C5%9Awietowali_strazacy.html

http://www.e-monki.pl/index2.php?idmodyf=3223

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Mońkach (18 maja 2019 roku)

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Suwałkach (19 maja 2019 roku)

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Ełku (20 maja 2019 roku)