10 marca 2022 roku (czwartek) w Białymstoku zorganizowaliśmy wspólnie z Wojewodą Podlaskim oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa spotkanie z sołtysami z województwa podlaskiego z okazji przypadającego w dniu 11 marca Dnia Sołtysa. Miało ono, oprócz wymiaru uroczystego związanego ze świętem sołtysów, również charakter informacyjno – szkoleniowy.

Z inicjatywą zorganizowania w całej Polsce spotkań z okazji Dnia Sołtysa wystąpił Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw, którego jestem członkiem. Wraz ze mną organizatorami spotkania, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku był Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski. Jako partnerzy przedsięwzięcia do współorganizacji spotkania włączyli się samorządowcy województwa podlaskiego ( wójtowie, burmistrzowie i starostowie), Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Białystok. Uroczystość objęła swoim patronatem Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek.

Składając życzenia zgromadzonym sołtysom i dziękując im za ich codzienne zaangażowanie powiedziałem m.in.:

„Funkcja sołtysa to pierwszy szczebel demokracji przedstawicielskiej, jej historia sięga czasów średniowiecza. To nie tylko reprezentowanie interesów sołectwa, ale również obowiązki wobec sąsiadów, trud i duża odpowiedzialność. Cieszący się autorytetem dobry, mądry sołtys jest kimś ważnym i niezastąpionym dla lokalnej społeczności. Mało kto tak dobrze jak on zna potrzeby mieszkańców wsi i to w pierwszej kolejności do niego zwracają się oni o pomoc i radę.

Okazując Wam nasz szacunek i wdzięczność za codzienny trud i dbałość o Wasze sołectwa, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, bezpieczeństwa, radości życia, wszelkich sukcesów oraz dalszego umacniania solidarności sołeckiej wspólnoty”.

Podczas spotkania zostały wygłoszone następujące referaty szkoleniowo – informacyjne:

– Paweł Wojcieszak Dyrektor Biura Prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: „Pomoc dla rolników z ARiMR”,

– Wojciech Mojkowski Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie : „Lokalne Partnerstwa Wodne  w województwie podlaskim”,

– Janina Zabielska Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:  „Wybrane zagadnienia z działalności Oddziału Terenowego KOWR w Białymstoku”,

– Jacek Jarmołowicz Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: „Współpraca KRUS z samorządem i sołtysami na rzecz podlaskich rolników”.

Na wnioski Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego, Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa, Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa i Burmistrza Drohiczyna Wojciecha Borzyma, którym udzieliłem swojego poparcia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremier Henryk Kowalczyk przyznał odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym osobom:

– Wiesław Pietrołaj – Sołtys wsi Żywa Woda (Gmina Jeleniewo/powiat suwalski);

– Tadeusz Krajewski – Sołtys wsi Krajewo Białe (Gmina Zambrów/powiat zambrowski);

– Mariusz Korytkowski – Sołtys wsi Grzymały Szczepankowskie (Gmina Łomża/powiat łomżyński);

– Andrzej Mańko – Sołtys wsi Chutkowice (Gmina Drohiczyn/powiat siemiatycki).

Miałem zaszczyt wraz z Wojewodą Podlaskim wręczyć wyróżnionym sołtysom powyższą odznakę. Sołtysów (20 osób) oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich (10 osób) o szczególnych zasługach uhonorowaliśmy przygotowanymi przez Wojewodę Podlaskiego  specjalnymi okolicznościowymi grawertonami. W podobny sposób wyróżnił sześciu sołtysów za współpracę z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jego Dyrektor Wojciech Mojkowski, a Sołtys wsi Laszki (Gmina Zabłudów/powiat białostocki) Pani Emilii Korolczuk wręczyliśmy wraz z Wojewodą podziękowanie za promocję Rolników Podlasia w mediach. Dyrektor  Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Małgorzata Roszkowska przekazała trzem sołtysom z województwa podlaskiego nagrody rzeczowe w podziękowaniu za współpracę z tą instytucją, byli to: Jacek Mikielski – Sołtys wsi Dzierwany (Gmina Wiżajny, powiat suwalski), Bogumiła Malinowska – Sołtys wsi Sierzputy (Gmina Łomża, powiat łomżyński) oraz Marianna Roszkowska – Sołtys wsi Łapy Korczaki (Gmina Łapy, powiat białostocki). Ponadto odbyło się losowanie i wręczenie nagród ufundowanych przez Grupę AZOTY, KOWR, PODR i Wojewodę Podlaskiego. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym dla jego uczestników przez Koło Gospodyń Wiejskich w Konarzycach (Gmina Łomża) i Koło Gospodyń Wiejskich „Szeroka Struga” w Łapach Pluśniakach (Gmina Łapy).

galeria zdjęć: