13 lutego 2024 roku (wtorek) uczestniczyłem w przyjęciu pożegnalnym zorganizowanym z okazji przejścia na emeryturę Pani Krystyny Marianny Dobrołowicz – Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „Dziękuję Pani Dyrektor za długi 20-letni okres efektywnego kierowania Szpitalem Ogólnym w Kolnie. Gratuluję licznych sukcesów w zarządzaniu i rozwoju Szpitala, jego unowocześnianiu i podnoszeniu na wysoki poziom świadczeń medycznych. Wyrażam także głębokie uznanie całemu personelowi medycznemu Szpitala za profesjonalną opiekę zdrowotną nad pacjentami, której osobiście kiedyś doświadczyłem i mam to w żywej i wdzięcznej pamięci. Jako poseł z podobnym do stażu dyrektorskiego Pani Dyrektor stażem parlamentarnym miałem wielokrotnie zaszczyt i przyjemność podejmować wspólne z Panią Dyrektor i Starostwem Powiatowym w Kolnie działania w celu pozyskania środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu czy modernizację szpitalnych obiektów. Dziękując raz jeszcze, również za wsparcie w mojej aktywności poselskiej, życzę Pani Dyrektor dobrego zdrowia i dalszych lat społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w powiecie kolneńskim i w naszej Ojczyźnie”.

 

Galeria zdjęć: