Odpowiedzi na interpelacje – lipiec – wrzesień 2019

Odpowiedź na interpelację 31104 Poseł Kamińskiej z 23.08.2019 Odpowiedź na interpelację 32140 Posła Rzymkowskiego z 22.08.2019 Odpowiedź na interpelację 32220 Posła Józwiaka z 23.08.2019 Odpowiedź na interpelację 32325 Posła Zbonikowskiego z 20.08.2019 Odpowiedź na...

Odpowiedzi na interpelacje – kwiecień – czerwiec 2019

Odpowiedź na interpelację 30675 Posła Kostusia z 19.06.2019 Odpowiedź na interpelację 31522 Posła Wójcika z 13.06.2019 Odpowiedź na interpelację 31532 Poseł Pomaskiej z 31.05.2019 Odpowiedź na interpelację 31697 Posła Wójcika z 27.06.2019 Odpowiedź na interpelację...

Odpowiedzi na interpelacje – styczeń – marzec 2019

Odpowiedź na interpelację 25137 Posła Wójcika z 22.03.2019 Odpowiedź na interpelację 25138 Posła Wójcika z 28.03.2019 Odpowiedź na interpelację 26609 Poseł Błeńskiej z 27.03.2019 Odpowiedź na interpelację 29052 Poseł Chmiel z 22.03.2019 Odpowiedź na interpelację 29279...

Odpowiedzi na interpelacje – październik – grudzień 2018

Odpowiedź na interpelację 22739 Poseł Kamińskiej z 07.11.2018 Odpowiedź na interpelację 25396 Posła Brejzy z 18.10.2018 Odpowiedź na interpelację 25601 Poseł Młyńczak z 18.10.2018 Odpowiedź na interpelację 25629 Posła Furgo z 10.10.2018 Odpowiedź na interpelację 25630...

Odpowiedzi na interpelacje – lipiec – wrzesień 2018

Odpowiedź na interpelację 21900 Posła Witczaka z 27.08.2018 Odpowiedź na interpelację 22044 Posła Wójcika z 13.08.2018 Odpowiedź na interpelację 22113 Posła Kierwińskiego z 12.09.2018 Odpowiedź na interpelację 22369 Posła Jarubasa z 23.07.2018 Odpowiedź na...

Odpowiedzi na interpelacje – kwiecień – czerwiec 2018

Odpowiedź na interpelację 19164 Poseł Augustynowskiej z 15.06.2018 Odpowiedź na interpelację 20417 Poseł Wielichowskiej z 13.06.2018 Odpowiedź na interpelację 20906 Posła Andruszkiewicza z 11.05.2018 Odpowiedź na interpelację 21090 Posła Rzymkowskiego z 29.06.2018...