24 lipca 2016 roku wziąłem udział w „Akcji Krzyś” organizowanej corocznie z inicjatywy ks. Lecha Łuby – proboszcza parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Tegoroczna,13. już edycja przedsięwzięcia przebiegła pod hasłem „Dbam o stan techniczny swojego pojazdu”. W trakcie swojego wystąpienia przytoczyłem dane statystyczne dotyczące wypadków drogowych w Polsce,odnoszące się zwłaszcza do 2015 roku. Liczba zabitych na drogach w 2015 roku – chociaż spadła poniżej 3 tys. (2938 ofiar) – wciąż jest bardzo wysoka. Pomimo tego,że liczba wypadków drogowych w województwie podlaskim należy do najniższych w Polsce,to jednak jej bardzo wysoki procent stanowią wypadki śmiertelne. W 690 odnotowanych w 2015 roku wypadkach zginęło aż 118 osób. W województwie podlaskim w 2015 roku odnotowano także najwyższy spośród wszystkich województw w Polsce w porównaniu z 2014 rokiem wzrost liczby rannych w wypadkach drogowych. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać wciąż słabą jakość dróg oraz wielkie natężenie ciężarowego ruchu tranzytowego. „Gdy ginie człowiek,ginie z nim bezpowrotnie cały jego świat i zawsze jest to największa tragedia dla najbliższych” –powiedziałem do zgromadzonych,prosząc jednocześnie o ostrożność i rozwagę przy poruszaniu się po drogach.

Tradycyjnie podczas „Akcji Krzyś” swoją aktywność edukacyjną i profilaktyczną realizowali policjanci,strażnicy miejscy,celnicy oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Były też atrakcje przeznaczone dla najmłodszych. Zainteresowane osoby mogły także oddać krew.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto