17 września 2016 roku uczestniczyłem w obchodach 77. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę z 17 września 1939 roku,które odbyły się w Suwałkach. Uczciliśmy pamięć ofiar tamtych wydarzeń. O godzinie 12.00 w mieście rozbrzmiały syreny. Obok innych delegacji złożyłem wraz z Żoną wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku.

W wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych uczestników uroczystości przypomniałem,że istnienie niepodległego państwa polskiego w całej historii naszej Ojczyzny wciąż przeszkadzało potężnym sąsiadującym z Polską mocarstwom,czego wyrazem był m. in. 123-letni okres zaborów,obie wojny światowe i IV rozbiór Polski dokonany na mocy porozumienia niemiecko–rosyjskiego zwanego układem Mołotow–Ribbentrop ze wszystkimi jego konsekwencjami,do których należą zsyłki na Sybir,martyrologia Polaków w sowieckich obozach zagłady,ludobójstwo katyńskie i Obława Augustowska. Dlatego tak ważna jest wiedza o historii,świadomość przeszłości i tożsamość narodowa,a także własna siła obronna w postaci sprawnych sił zbrojnych. Dodałem,że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zrobiono wiele,aby to wieloletnie doświadczenie i oczywiste prawdy zostały zapomniane. Rządzący wmawiali Polakom,że jesteśmy bezpieczni i nic nam nie grozi,a w związku z tym nie musimy rozbudowywać i umacniać swojej siły obronnej. Ta naiwność została boleśnie skonfrontowana z rzeczywistością,gdy po raz kolejny dały o sobie znać imperialistyczne zapędy Rosji.

Relacje medialne:

foto

foto

foto