13 grudnia 2023 roku (środa) uczestniczyłem wraz z żoną w obchodach upamiętniających 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zorganizowanych w Suwałkach przez oddział NSZZ „Solidarność”. Po Mszy św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod obeliskiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, pod pomnikiem Św. Jana Pawła II oraz pod Dębem Wolności w Parku im. Konstytucji 3 Maja.

Przy pomniku Św. Jana Pawła II dr Jarosław Schabieński przedstawił informację historyczną o stanie wojennym.

Przemawiając do zgromadzonych pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach powiedziałem m.in.: „Zrodzony podczas sierpniowego zrywu 1980 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” doprowadził ponad 30 lat temu do odzyskania przez Polskę suwerenności i przemian demokratycznych w naszym Kraju. Dzisiaj dzieło „Solidarności” w innych, ale wciąż trudnych warunkach, musi być kontynuowane, bo bój o Polskę nadal trwa. Znalazła się Ona znowu na historycznym zakręcie. Blisko naszych wschodnich granic toczy się wojna wywołana przez imperialną Rosję, a zdominowana przez niemieckie interesy Unia Europejska usiłuje ograniczyć naszą suwerenność. Po ostatnich wyborach do władzy w naszym Kraju doszły siły „nocnej zmiany” i „resetu”, uległe (jeśli nie gorzej) wobec zagranicy. Martwimy się o przyszłą kondycję naszego wojska, od którego zależy bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i o to, czy Polska Wschodnia, a więc i nasz Region, nie będą znowu bezbronne wobec koncepcji stawiania czoła potencjalnemu agresorowi dopiero na linii Wisły, o realizację programów społecznych, wsparcie dla inwestycji samorządowych, a przez to przyszłość Rzeczypospolitej”.

Jestem przekonany, że NSZZ „Solidarność” będzie w dalszym ciągu naturalnym i najważniejszym politycznym i społecznym sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości jako odpowiedzialnej patriotycznej opozycji, abyśmy mogli razem ocalić dotychczasowy dorobek i fundamentalne wartości.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/233804