30 kwietnia 2015 roku uczestniczyłem w uroczystości jubieluszu 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 7 oraz 15-lecia Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach. Składając podziękowanie wszystkim dyrektorom i nauczycielom,którzy obie te szkoły tworzyli i w ciągu lat ich funkcjonowania je rozwijali podkreśliłem osiągnięcia obu placówek w nauczaniu,wychownaiu i sporcie oraz pogratulowałem tego,że potrafią one we właściwy sposób wypełniać swoją misję edukacyjną wobec uczniów kształcąc ich kolejne roczniki na mądrych i dobrych ludzi oraz prawych Polaków. Życzyłem,aby to niezmienne zadanie,jakie stoi przed każdą polską szkołą obie placówki w dalszym ciągu jak najlepiej realizowały z korzyścią dla młodego pokolenia i przyszłości Polski. Na ręce Dyrektora Szkoły Pani Beaty Wandy Życzkowskiej złożyłem kwiaty wyrażając tym symbolicznym gestem podziękowanie i uznanie dla wszystkich nauczycieli. Przypomniałem także swoje związki przede wszystkim ze Szkołą Podstawową nr 7,ale także z Gimnazjum nr 6 poprzez swoje funkcje oświatowe,które pełniłem w czasie,gdy szkoły te funkcjonują (Kuratora Oświaty w Suwałkach,radnego Rady Miejskiej w Suwałkach,Podlaksiego Kuratora Oświaty w Białymstoku,Wiceministra Edukacji i Nauki).

foto

foto

foto

foto