Naród polski nigdy nie pogodził się z jarzmem niewoli. Świadczą o tym wszystkie walki o wolność i zrywy niepodległościowe, a wśród nich Powstanie Styczniowe. Dzisiaj obchodzimy 161. rocznicę jego wybuchu. Pamięć o Powstaniu Styczniowym i jego Bohaterach jest szczególnie ważna dzisiaj, kiedy nasza Ojczyzna znalazła się znowu na dziejowym zakręcie. Przywołując walki powstańcze przeciwko zaborcom z lat 1863-1864 umacniamy nasz współczesny patriotyzm.
Cześć i chwała Bohaterom!