3 października 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, dzięki któremu zostaną zakupione kolejne cztery autobusy o napędzie elektrycznym w Łomży.  Przy tej okazji zaprezentowano dwa pierwsze elektryczne autobusy Yutong E12 zakupione już w ramach projektu „Zrównoważona mobilność miejska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie.  

Kolejne cztery pojazdy o napędzie elektrycznym pojawią się w Łomży w 2024 roku dzięki projektowi „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, na który władze miasta pozyskały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony transport publiczny”. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 13 mln zł, zaś przyznane wsparcie to  prawie 8,5 mln zł. Wprowadzenie pojazdów do ruchu będzie miało walor antysmogowy. Pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, w efekcie zredukuje także emisję tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Celem tego projektu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Docelowo, do końca przyszłego roku w łomżyńskim MPK ma być dwanaście autobusów elektrycznych.

Do zgromadzonych dziennikarzy i uczestników konferencji powiedziałem m.in.: „Gratuluję Prezydentowi i mieszkańcom Łomży pozyskania środków spoza budżetu miasta na zakup tych ekologicznych, cichych w eksploatacji i ekonomicznych autobusów. W niedługim czasie spośród 39 autobusów w łomżyńskim Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 12 z nich zostanie wymienionych na autobusy o napędzie elektrycznym. Ważne jest to, że inwestycje ekologiczne w Łomży mają charakter kompleksowy- oprócz zakupu pojazdów powstaje także magazyn energii, instalowana jest fotowoltaika, budowane są ścieżki rowerowe i udostępniane będą do publicznego użytku miejskie rowery. Wszystko to dzieje się w istotnym stopniu za sprawą programów wsparcia dla polskich samorządów, z których miasto Łomża potrafi korzystać.” 

W konferencji uczestniczyli m.in.: Artur Michalski- Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Kosicki- Marszałek Województwa Podlaskiego, Piotr Rycerski- Dyrektor Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Mariusz Chrzanowski- Prezydent Łomży, Janusz Franciszek Nowakowski- Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/lomza-doczekala-sie-swoich-elektrykow-beda-zasilane-z-oze,408740.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/218824

https://www.gov.pl/web/nfosigw/lomza-elektromobilna–dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych

https://www.facebook.com/lomza.miasto/posts/5663020210407725

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11831&fbclid=IwAR07WzK4f9bZDrBuiaHgdu7tACL0KyRvmYiBaV2GlzwGzLOCHie9yne0R_Y