Dzisiaj w Sejmie odpowiadałem na pytania w sprawie działań rządu na rzecz zwiększania sprawności systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wspierania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że Straż Pożarna to najbardziej wielofunkcyjna ze wszystkich służb. Obecnie jedynie 1/4 aktywności strażaków związana jest z gaszeniem pożarów, natomiast 3/4 to reagowanie na inne, miejscowe zagrożenia. Dodałem, że system ratowniczo-gaśniczy ma dwa płuca: Państwową Straż Pożarną i Ochotnicze Straże Pożarne.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalając ustawę modernizacyjną włączył jednostki OSP do programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2010. Z tego programu na Straż Pożarną przeznaczona została kwota ponad 1 mld 700 mln zł, z czego jednostki OSP otrzymają 501 mln zł.

Przypomniałem, że pomiędzy rokiem 2015 a 2018 wzrost nakładów na OSP wyniósł 30,4%. Dotacje budżetowe dla OSP wynoszą 137 mln 585 tys. zł. Zaznaczyłem również, że podejmujemy wspólne działania z różnymi podmiotami, aby na potrzeby systemu ratowniczo-gaśniczego zakupić samochody i inny niezbędny sprzęt.

W ramach montażu finansowego na 2018 rok z udziałem środków MSWiA, gmin, Funduszu Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych oraz pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych zaplanowaliśmy zakup co najmniej 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całym kraju, ale być istnieje szansa na to, że uda się zakupić ponad 400 samochodów).