Mimo wszystkich kłopotów i zagrożeń staramy się jak najszybciej wrócić do pełnej normalności i żyć tak jak przedtem. Zbliżające się Święta Wielkanocy wzmacniają te nasze ludzkie pragnienia. Życzę, aby przyniosły one odrodzenie wartości, na których powinien opierać się nasz świat – pokoju, humanizmu, wzajemnego poszanowania ludzi i narodów, bezpieczeństwa, żeby człowiek nie był drugiemu człowiekowi wilkiem, a przyjacielem – w relacjach między państwami, we wspólnotach lokalnych, w rodzinach i pomiędzy ludźmi, wszak dzielimy ze sobą ten sam człowieczy los. Tego nam wszystkim szczególnie dzisiaj potrzeba. Niech nikt nie niszczy agresją i złością piękna świata, który dał nam Bóg.

 Życzę radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus, który pokonał śmierć błogosławi nam w naszych zmaganiach ze złem.

Proszę o przeczytanie całego listu: Życzenia Wielkanocne 2022