28 lutego 2020 roku (piątek) uczestniczyłem w suwalskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęła je Msza Święta w Konkatedrze pw. św. Aleksandra. Historyczne słowo wygłosił dr Krzysztof Jabłonka.

Po nabożeństwie uformowała się kolumna, która przeszła do pomnika 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej, gdzie oddana została salwa honorowa, a delegacje złożyły kwiaty.

Podczas uroczystości podkreśliłem, że o świadectwie Żołnierzy Wyklętych trzeba mówić więcej i głośniej. Podjęli oni heroiczną walkę o prawdziwą niepodległość naszej Ojczyzny, za co byli szykanowani, torturowani i zabijani. Mimo nikłych nadziei na wyzwolenie Polski z komunistycznej niewoli i rzeczywistą niepodległość dawali dowody męstwa, patriotyzmu i bohaterstwa w starciach z oddziałami Armii Czerwonej, NKWD, kontrwywiadu Smiersz i Ludowego Wojska Polskiego. Zaznaczyłem, że Żołnierze Niezłomni wpisują się w cały ciąg naszych dziejów walki o niepodległość – o jej utrzymanie lub odzyskanie.

Bez walki, heroizmu i ofiary Żołnierzy Niezłomnych nie byłoby dzisiaj suwerennej Polski. Prawda ta powinna być ważną częścią świadomości zbiorowej Polaków i fundamentem niepodległego państwa. Cześć i chwała Bohaterom.

Inicjatywę służącą godnemu upamiętnieniu i przywróceniu do narodowej świadomości żołnierzy antykomunistycznego podziemia podjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. prof. Lech Kaczyński, który w lutym 2010 roku złożył w Sejmie projekt ustawy o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/179950

https://www.suwalki.info/pamietaja-o-zolnierzach-wykletych