11 grudnia 2019 roku (środa) wziąłem udział w otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa. To kolejny, wyremontowany dzięki dobrej współpracy rządowo-samorządowej odcinek drogi w powiecie augustowskim, tym razem w gminie Bargłów Kościelny.

Zaznaczyłem, że drogi lokalne w całej Polsce wciąż wymagają dużych nakładów. Ich modernizacja jest bardzo ważna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, który ustawą z października 2018 roku utworzył Fundusz Dróg Samorządowych. Tym samym powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. 

Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.