13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) wziąłem udział w otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi gminnej Bargłów – Netta I – Białobrzegi (gmina Augustów).

Zadanie to zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu programowi i współpracy rządowo-samorządowej wyremontowany został kolejny odcinek drogi w powiecie augustowskim.

Fundusz Dróg Samorządowych to mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.