8 lipca 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w złożeniu przysięgi przez żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Władysława Liniarskiego „Mścisława”, które odbyły się w Sokółce i Bielsku Podlaskim.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem jak ważne dla bezpieczeństwa Polski jest nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i obecność wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej. Ma to szczególne znaczenie dla północno-wschodniej Polski ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo tzw. przesmyka suwalskiego. Polskie Siły Zbrojne są stale modernizowane, zwiększane są również nakłady budżetowe na obronność. Pogratulowałem wszystkim, którzy wstąpili do BOT i wyraziłem radość, że w regionie będzie obecny piąty rodzaj sił zbrojnych, który ma w swojej dewizie słowa „Zawsze blisko, zawsze gotowi”. Obrona Terytorialna realizuje zadania m.in. z zakresu zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków. Przypomniałem, że piąty rodzaj sił zbrojnych nie jest tworzony zamiast wojsk operacyjnych, ale jako ich uzupełnienie.

Przysięgę złożyło w sumie ponad 120 nowych żołnierzy Podlaskiej BOT. Ochotnicy, czyli osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem i nie odbyły zasadniczej służby wojskowej, odbyli 16-dniowe szkolenie podstawowe, które obejmowało podstawy m.in. taktyki, strzelania, topografii, łączności, udzielania pierwszej pomocy. Nowym terytorialsom towarzyszyło dwudziestu żołnierzy rezerwy, którzy na początku lipca przeszli tzw. szkolenie wyrównawcze. Łącznie Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej będzie liczyć prawie 2 tys. żołnierzy.

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, na początku 2017 roku. W jej skład wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 11 blp z siedzibą w Białymstoku, 12 blp w Suwałkach, 13 blp w Łomży oraz 14 blp z siedzibą w Hajnówce.