3 maja 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej połączonym z jednoczesnym posiedzeniem Sejmu Republiki Litewskiej, które zostały zorganizowane w 230. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszym tej rangi dokumentem w Europie i drugim, po Konstytucji amerykańskiej, na świecie. Jest ona dziedzictwem Polski i Litwy jako dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także dziedzictwem innych narodów zamieszkujących terytorium I Rzeczypospolitej.

Podczas Zgromadzenia w polskim Sejmie przemówienia wygłosili Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausëda.

Jak powiedział w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda, wspólne uroczyste zgromadzenie polskich i litewskich parlamentarzystów jest „wielkim, symbolicznym wydarzeniem”. – Razem Polacy i  Litwini chlubimy się wielkimi dokonaniami Rzeczypospolitej Obojga Narodów, razem dzielimy dumę ze wspólnego, wspaniałego dzieła Konstytucji 3 Maja – podkreślił Prezydent RP. Andrzej Duda podziękował „braciom Litwinom za historyczną drogę jaką przebyliśmy idąc ramię w ramię, za sojusze w obronie naszej i waszej niepodległości, za wzajemne wspieranie się”.  – Nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność i obronić zagrożoną niepodległość, dlatego zdecydowali się na wielką reformę ustrojową – podkreślił prezydent Duda, przypominając genezę Ustawy rządowej z 1791 r. – Świętujmy jubileusz uchwalenia Konstytucji 3 maja w imię pamięci, a zarazem w imię przyszłości – apelował. –  Pamięć bowiem, dumna, wierna, a także rozumiejąca, pozwala wyciągać wnioski, jest wielką siłą. Daje nam ona poczucie zakorzenienia, tożsamości oraz ugruntowaną na doświadczeniach mocną wiedzę, czego chcemy, a czego nie chcemy. Pamięć służy pomyślnej i przemyślanej przyszłości – mówił prezydent Duda.

– Chcemy pamiętać, że Konstytucja 3 maja i jej historyczna spuścizna to wspaniała, inspirująca opowieść. Przede wszystkim o energii witalnej, aktywizmie, zdolności do samonaprawy, poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne – podkreślił Andrzej Duda, dodając, że „jest to zarazem opowieść o sile wolności, praworządności i demokracji”. Polski prezydent przypomniał dewizę przyświecającą majowej konstytucji: „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. –  To  wspaniałe przesłanie Ustawy Rządowej niosło się przez pokolenia i stało się na zawsze wielkim skarbem naszego historycznego dziedzictwa, fundamentem naszej demokracji i w gruncie rzeczy wszelkich demokracji.

Prezydent Litwy Gitanas Nausëda zaznaczył, że Konstytucja 3 maja „jednakowo należy do Litwinów, Polaków i innych narodów regionu, o tyle, o ile są gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność za  przyszłość tej bogatej tradycji”. – W tym pamiętnym dniu swoim przykładem świadczymy niezłomną wspólnotę Litwy i Polski – podkreślił prezydent Nausëda. Jak dodał, Litwa nadal kroczy ramię w ramię z Polską. – Dziś razem jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. Wspólnie troszczymy się o więzi polityczne, obronne, gospodarcze i kulturowe. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa naszego regionu. Doskonale uświadamiamy, że od naszego wspólnego sukcesu zależą nadzieje sąsiednich państw życia takiego jakiego chcą, a nie takiego, które jest im narzucane z zewnątrz – oświadczył litewski prezydent.

Parlamenty Polski i Litwy przyjęły wspólną uchwałę Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Litwy w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

Relacje medialne:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=35CAD3218423750EC12586CA0048B461

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=6B9D395A6D27CCFCC12586CA0043BB00