19 listopada 2021 roku ( piątek) uczestniczyłem w obchodach jubileuszu  75 – lecia istnienia i działalności Zespołu Szkół im. B. Podedwornego w Niećkowie (Gmina Szczuczyn, powiat grajewski).

Jubileusz 75 – lecia Zespołu Szkół w Niećkowie zgromadził wielu uczestników. Obok pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu i zaproszonych gości dużą grupę stanowili absolwenci.

„Wyrażam szacunek i wdzięczność wszystkim – powiedziałem w swoim przemówieniu – którzy tę szkołę tworzyli i rozwijali, doprowadzając ją do obecnego stanu, z którego powinniśmy być dumni. Dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników z całego okresu 75 lat, w tym tych, którzy nadają obecnie kształt i poziom tej placówce edukacyjnej, na czele z Panem Dyrektorem Dariuszem Koniecko, możemy z całym przekonaniem powiedzieć, że mamy do czynienia z wielkim dziełem edukacyjnym w małej miejscowości, jaką jest Niećkowo. Przed chwilą słyszeliśmy słowa piosenki w wykonaniu Mateusza, ucznia tej Szkoły: „Nie zapominajmy o Niećkowie”. O Zespole Szkół w Niećkowie nie da się zapomnieć, bo on się wciąż twórczo i pięknie rozwija”.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/207097

https://e-grajewo.pl/wiadomosc,jubileusz-75lecia-zespolu-szkol-w-niekowie,47598.html

https://bialystok.tvp.pl/57038685/jubileusz-75lecia-zespolu-szkol-w-nieckowie

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/finansowanie_obszarw_wiejskich/szkola-w-nieckowie-ma-75-lat.html

https://www.facebook.com/PowiatGrajewski/posts/4834888566542615

Obchody 75-lecia szkoły – relacja na żywo