20 lipca 2010 roku został powołany Zespół Parlamentarny do zbadania przyczyn katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Do pracy w zespole akces zgłosiło ponad 120 posłów i senatorów. Poseł Jarosław Zieliński wszedł w skład tego Zespołu,został wybrany do jego prezydium i został jednym z trzech jego wiceprzewodniczących (obok wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego i senatora Stanisława Piotrowicza). Przewodniczącym Zespołu jest Antoni Macierewicz.

Od 6 maja 2010 roku poseł Jarosław Zieliński koordynował prace wewnątrzklubowego Zespołu,którego zadaniem było również prowadzenie prac związanych z wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku,w której zginęło 96 osób z Prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim i jego Małżonką na czele. W ciągu kilku tygodni swojej aktywności Zespół zgromadził bogaty materiał źródłowy oraz przygotował wstępną analizę organizacji przygotowań wizyty polskiej delegacji w Katyniu w dniu 10 kwietnia 2010 roku oraz postępowania polskich i rosyjskich instytucji odpowiedzialnych za postępowanie wyjaśniające i śledztwo w sprawie katastrofy.