1 marca 2019 roku (piątek) wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym w jednostce OSP Dryga (gmina Suchowola).

Podczas spotkania Komendant Powiatowy PSP w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki przedstawił informację o rodzaju i wysokości dotacji pozyskanych w latach 2015-2018 na funkcjonowanie jednostek OSP z terenu powiatu sokólskiego, w tym w gminie Suchowola.

Podziękowałem strażakom za ich ofiarność i stałą gotowość do niesienia pomocy tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie. Podkreśliłem, że jednostki OSP są bardzo ważnym elementem systemu ratownictwa i bezpieczeństwa. Nie mają one jednak możliwości, żeby samodzielnie kupować tak drogi sprzęt jak pojazdy ratowniczo-gaśnicze, dlatego władze publiczne powinny je wspierać.

Wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań w powiecie sokólskim w latach 2015-2018 wyniosła ok. 1,3 mln zł, a wysokość środków z dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na realizację zadań w powiecie sokólskim (w tym dotacja na zakup pojazdów dla OSP Krynki w 2016 roku, OSP Kuźnica w 2017 roku oraz OSP Suchowola w 2018 roku) wyniosła prawie 600 tys. zł. Dodatkowo środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego w 2018 roku wyniosły 293 000 zł. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na ochotnicze straże pożarne w skali kraju o 30,4 % środków więcej niż przeznaczano w roku 2015.

W zebraniu udział wzięli m. in. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nabryg. Jarosław Wendt, Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, inni samorządowcy oraz druhowie ochotnicy z OSP Dryga.