3 lutego 2024 roku (sobota) uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Przerośli (powiat suwalski)

Wyrażając wdzięczność strażakom z jednostki OSP w Przerośli za ich codzienną działalność, która przejawiała się m.in. w postaci 47 wyjazdów do zdarzeń w 2023 roku powiedziałem do zgromadzonych uczestników zebrania m.in.: „Dziękuję Druhnom i Druhom za czuwanie nad codziennym bezpieczeństwem mieszkańców. Wkrótce jednostka OSP w Przerośli otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który wzmocni jej potencjał bojowy. Już dzisiaj cieszę się, że niedługo będziemy mogli spotkać się na jego poświęceniu i przekazaniu do użytku”.

Dziękuję również Wójtowi Gminy Przerośl Panu Marcinowi Brzozowskiemu oraz Prezesowi OSP w Przerośli za zaproszenie do udziału w zebraniu sprawozdawczym. 

 

Galeria zdjęć: