12 kwietnia 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył jako prelegent w konferencji naukowej pt. „W służbie ludziom. Służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela” zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród prelegentów znaleźli się również prof. UW Maria Rogacka – Rzewnicka oraz były minister Zbigniew Siemiątkowski.
Poseł Jarosław Zieliński omówił problematykę kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi w kontekście odpowiedzialności premiera i kompetencji Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zaprezentował także swój pogląd na sprawę uregulowania w przepisach prawa i praktyce kwestii naturalnego napięcia między koniecznymi uprawnieniami służb specjalnych,które mają chronić bezpieczeństwo państwa,a prawami obywatelskimi w demokratycznym państwie. Jarosław Zieliński opowiedział się zdecydowanie za zwiększeniem kontroli sejmowej nad służbami specjalnymi.

Istotę problemu,który stanowił przedmiot konferencji dobrze oddaje fragment tekstu umieszczonego w zaproszeniu na konferencję: „Praca służb specjalnych jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Z tych względów muszą one sięgać do środków i metod,które w przypadku zwykłych organów państwa nie są zazwyczaj dopuszczalne. W związku z tym pojawiło się jednak ryzyko,iż w swoich działaniach służby mogą przekroczyć cienką granicę pomiędzy legalnością działań a naruszeniem praw jednostki.”

Poseł Jarosław Zieliński omówił także problem angażowania służb specjalnych w rozgrywki polityczne oraz przyczyny przeciągania się prac nad projektem ustawy o czynnościach operacyjno – rozpoznawczych.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Podziekowania.