31 maja 2019 roku (piątek) uczestniczyłem w apelu z okazji zdania obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem przez st. bryg. Andrzeja Koca.

Podziękowałem Panu Komendantowi za rzetelne i pełne poświęcenia wypełnianie obowiązków w służbie naszej Ojczyźnie i bezpieczeństwu jej obywateli. Zaznaczyłem, że obejmując 20 lat temu ważną funkcję Komendanta PSP w Wysokiem Mazowieckiem przyjął na siebie wielką odpowiedzialność wobec państwa i społeczeństwa.

Podejmowane przez Pana działania skutecznie służyły zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego oraz ochronie ich życia, zdrowia i mienia. Jako oficer Państwowej Straży Pożarnej zachowywał Pan wysokie standardy służby oraz zawsze dawał dobry przykład swoim podwładnym.

Podkreśliłem również stałą i dobrą współpracę Pana Komendanta Andrzeja Koca z samorządami oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Jego zaangażowanie na rzecz rozwoju OSP zostało wysoko ocenione przez druhów ochotników i znalazło swój wyraz w wyborze na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego.

Poinformowałem, że w uznaniu trudnej i ofiarnej służby oraz wzorowej realizacji zadań służbowych uhonorowałem zdającego obowiązki służbowe Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

St. bryg. Andrzej Koc po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie związał się z Komendą PSP w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie systematycznie awansował w hierarchii służbowej. Funkcję Komendanta Powiatowego objął w 1999 roku.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP powierzył od 1 czerwca 2019 roku pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Tomaszowi Sieńczukowi.