10 października 2023 roku (wtorek) razem z Wójtem Gminy Szumowo Jarosławem Cukiermanem, przyszłymi pensjonariuszami COM-u i mieszkańcami Gminy wizytowaliśmy wyremontowany obiekt Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej.

W przebudowanym i zmodernizowanym pod potrzeby pensjonariuszy budynku byłej szkoły zamieszka pięcioro niepełnosprawnych mieszkańców gminy, a piętnaścioro skorzysta z opieki dziennej. Mam satysfakcję, że mogłem pomóc w pozyskaniu środków finansowych na ten cel, ponieważ inwestycja kosztowała prawie 4 miliony złotych, z czego 2 mln 800 tyś zł pochodzi z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pęchratce Polskiej powstało przede wszystkim z myślą o dorosłych mieszkańcach gminy Szumowo ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te będą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, ćwiczeń ruchowych, konsultacji oraz zajęć integrujących uczestników.

Podczas wizyty miałem okazję powiedzieć do zebranych osób: „Przebudowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej jest z pewnością ważnym krokiem w poprawie opieki nad niepełnosprawnymi osobami starszymi i potrzebującymi wsparcia. Ten rodzaj inwestycji przyczynia się do polepszenia jakości życia mieszkańców i pozwala świadczyć usługi opieki na odpowiednim poziomie. Jest to miejsce, w którym osoby potrzebujące uzyskają fachową opiekę rehabilitacyjną, pomoc medyczną, po to, aby mogli poczuć się choć trochę lepiej. Żeby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i miło spędzać czas. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt oraz dla społeczności Pęchratki Polskiej. To naprawdę godna pochwały inicjatywa. Mam satysfakcję, że mogłem ją wspomóc”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/73327396/zakonczono-przebudowe-centrum-opiekunczomieszkalnego-w-pechratce-polskiej