8 grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński był gościem VI Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,który odbywał się w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 30 szkół z województwa podlaskiego noszących imię Jana Pawła II.
W wystąpieniu skierowanym do uczestniczących w konferencji nauczycieli,dyrektorów szkół,uczniów,samorządów,duchownych – na czele z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą Białostockim Edwardem Ozorowskim,który patronował Zjazdowi – poseł Jarosław Zieliński powiedział: „Świat potrzebuje drogowskazów i autorytetów,zwłaszcza potrzebują ich ludzie młodzi. Nie ma lepszego drogowskazu na drodze wychowania niż księga mądrości,jaką jest nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II i nie ma większego autorytetu niż jego postać,jego życie i dzieło.
Wybór Jana Pawła II na patrona zgromadzonych tutaj szkół stanowi niewątpliwie hołd złożony naszemu wielkiemu Papieżowi,ale jeszcze większym,prawdziwym i pełnym hołdem będzie postępowanie i życie zgodne z jego nauką”.
Poseł podkreślił trafność wyboru tytułu i głównego przesłania konferencji zawartego w słowach „wolność i odpowiedzialność” oraz przywołał jedną ze wskazówek skierowanych przez Jana Pawła II do młodzieży : „Musicie wymagać od siebie ,nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
Nawiązując do niedawnych wyborów samorządowych Jarosław Zieliński złożył gratulacje nowo wybranym samorządowcom – burmistrzowi Sokółki Stanisławowi Małachwiejowi,wiceburmistrzowi Piotrowi Bujwickiemu ,staroście Sokólskiemu Franciszkowi Budrowskiemu oraz Radnym Rady Miasta,Rady Powiatu i rad gmin – życząc im jak najlepszego wykonania zobowiązań wobec mieszkańców i satysfakcji z efektów pracy dla dobra publicznego.
Młodzi ze szkół noszących imię Jana Pawła II zaprezentowała piękny program poetycko – muzyczny. Ważnym punktem konferencji był wykład Ks. dr Wojciecha Rzący z KUL-u Pt. „Współczesne formy ucieczek od odpowiedzialności wizji Sługi Bożego Jana Pawła II”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto