9 lipca 2020 roku uczestniczyłem w konferencji prasowej dotyczącej działań rządu na rzecz bezpieczeństwa Polaków w Zaściankach (województwo podlaskie).

„Bezpieczeństwo to jest wielka wartość i chyba każdy z nas to wie, ale z bezpieczeństwem jest tak jak z powietrzem – jak oddychamy czystym powietrzem, to o tym nie myślimy. Kiedy czujemy się bezpiecznie, to nie zwracamy na to uwagi i to jest coś naturalnego. Problem pojawia się wtedy, kiedy tego bezpieczeństwa zabraknie i wtedy odczuwamy tę wielką wartość”powiedziałem do zgromadzonych na konferencji dziennikarzy.

W swoim wystąpieniu wspomniałem również, że za rządów PO-PSL w latach 2008-2015 spośród istniejących 815 posterunków zlikwidowano ich ponad połowę, a dokładnie 418 posterunków Policji w całej Polsce. W województwie podlaskim zamkniętych zostało 17 posterunków. Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych i utworzeniu rządu na początku 2016 roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich regionów kraju na temat potrzeb i oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa Polaków. Jednym z najczęstszych postulatów podczas 12 tysięcy odbytych spotkań było przywrócenie polikwidowanych posterunków Policji.

Spełniając te oczekiwania i realizując program Prawa i Sprawiedliwości reaktywowaliśmy od 2016 roku około 120 posterunków, w tym 13 w województwie podlaskim: w Bakałarzewie (6.06.2016), Czyżewie (15.09.2016), Czarnej Białostockiej (20.11.2016), Szumowie (8.12.2016), Knyszynie (27.12.2016), Piąt­nicy (24.01.2017), Szepietowie (18.06.2017), Micha­łowie (26.06.2017), Wiźnie (7.01.2019), Miel­niku (7.03.2019), Zaściankach (27.09.2019), Sokołach (30.09.2019) oraz Raczkach (7.02.2020). Posterunki w Zaściankach, Sokołach i Raczkach zostały zlokalizowane w nowych obiektach. Od podstaw są także budowane nowe obiekty m. in. dla posterunków w Sztabinie, Nowogrodzie, Grodzisku i Szypliszkach.

Są one finansowane ze środków przygotowanego i wdrażanego przez rząd PiS programu modernizacji służb mundurowych MSWiA – Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2017-2020. Reaktywowane posterunki zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Do służb mundurowych w województwie podlaskim przez ostanie cztery lata na ich modernizację ponad 300 milinów złotych, z czego 107 mln zł do Policji, 126,3 mln zł do Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnej oraz 80,6 mln zł do Straży Granicznej. Dla podlaskich służb mundurowych zakupionych zostało ponad 400 samochodów: dla Policji – 234, Państwowej Straży Pożarnej – 22, Ochotniczych Straży Pożarnej – 83, dla Straży Granicznej – 75.

W konferencji brali udział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicewojewoda Podlaski dr Tomasz Madras oraz Senator Mariusz Gromko.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/186495

https://www.tvp.info/48898529/przywracane-posterunki-policji-symbolem-polityki-prawa-i-sprawiedliwosci