25 marca 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w XXXIII Sesji Rady Powiatu w Suwałkach. Poseł przedstawił radnym Rady Powiatu i zaproszonym gościom sytuację komunikacyjną,w jakiej znajdzie się część województwa podlaskiego w związku z decyzją rządu z 20 października 2009 roku o zmianie przebiegu dróg ekspresowych (droga S8 przez Łomżę i Ełk) oraz decyzją o zmianie trasy kolejowej Rail Baltica (przez Ełk i Olecko). Omówił także związane z tym problemy dotyczące obwodnic Augustowa i Suwałk. Jarosław Zieliński przekazał przewodniczącemu Rady Powiatu Panu Sławomirowi Małachowskiemu dokumenty odnoszące się do podejmowanych w ostatnim czasie przez posła działań w sprawie budowy dróg i obwodnic w województwie podlaskim,przebiegu i modernizacji linii kolejowej oraz utrzymania sieci sądów powszechnych i prokuratur. Poseł odpowiadał także na pytania Radnych.