14 grudnia 2019 roku (sobota) wziąłem udział w XXVIII Wigilii Chłopskiej w Suwałkach. Spotkanie tradycyjnie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach, a udział w nim wzięły m. in. zespoły folklorystyczne i przedstawiciele samorządów powiatu suwalskiego.

Do wszystkich członków zespołów ludowych skierowałem słowa wdzięczności za to, że w tak piękny sposób podtrzymują i pielęgnują polską tradycję i kulturę ludową oraz przekazują ją młodym pokoleniom. 

Spotkanie było okazją do wspólnego świętowania zbliżającego się Bożego Narodzenia przy tradycyjnym stole wigilijnym, podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń świąteczno-noworocznych, a także wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek.

W Wigilii uczestniczyły następujące zespoły: Bakałarz z Bakałarzewa, Zajączkowiaki z Zajączkowa, Rospuda i Onegdaj z Filipowa, Jaćwież z Jeleniewa, Znaroku, Przeroślaczki i Przeroślaki z Przerośli, Zorniczeńka z Wysokiego, Raczkowiacy z Raczek, Wigranie ze Starego Folwarku, Pogranicze z Szypliszk, Jezioranki i Szuwarki z Wiżajn, Uwrocie z Suwałk oraz Szeszupiaki z Rutki-Tartak.

 

Relacje medialne:

https://radio5.com.pl/wigilia-chlopska-3/

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/aktualnosci/odbyla-sie-xxviii-wigilia-chlopska