23 maja 2015 roku na zaproszenie Ks. Kanonika dr. Andrzeja Mikuckiego uczestniczyłem w jubileuszowej uroczystości XXV-lecia działalności Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Rozpoczęła się ona Mszą świętą w Łomżyńskiej Katedrze koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa dr. Janusza Stepnowskiego. Następnie w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży licznie zgromadzeni wolontariusze i przyjaciele Caritas,organizatorzy i zaproszeni goście wysłuchali wykładu o historii Caritas pt. „Reaktywacja Caritas w Polsce po roku 1989” wygłoszonego w zastępstwie Dyrektora Caritas Polska Ks. Prałata dr. Mariana Subocza przez Ks. Marka Deca – Zastępcę Dyrektora Caritas Polska.

W swoim wystąpieniu podziękowałem Biskupowi Diecezji Łomżyńskiej,księżom i osobom świeckim – wolontariuszom,sponsorom,młodzieży za wszelkie dzieła szlachetnej pomocy na rzecz osób potrzebujących,ubogich,chorych,niepełnosprawnych,rodzin,dzieci,które są zawsze niezwykle cenne i pożądane,ale szczególne znaczenie mają wtedy,gdy państwo i władza publiczna nie wykonują należycie swoich powinności wobec społeczeństwa,a z taką sytuacją mamy do czynienia w ostatnich latach. Gratulując Caritas jej społecznej misji dokonałem porównania jej działalności z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Przypomniałem,że wartość pomocy niesionej przez Caritas w Polsce przewyższa kwoty zbierane w głośnych akcjach Wielkiej Orkiestry,która korzysta ze wsparcia i zaangażowania ogólnopolskich stacji telewizyjnych i innych środków przekazu,wielu instytucji państwowych i samorządowych,szkół i służb mundurowych. Caritas na takie wsparcie w najmniejszym nawet stopniu nie może liczyć,a swoją działalność prowadzi bez medialnego rozgłosu opierając ją na pracy i zaangażowaniu szlachetnych ludzi dobrej woli. Złożyłem Księdzu Dyrektorowi Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz wszystkim jej wolontariuszom i przyjaciołom życzenia satysfakcji z pomnażania dobra wśród ludzi potrzebujących.

foto

foto

foto

foto

foto

foto