20 grudnia 2014 roku uczestniczyłem wraz z małżonką w zorganizowanej już po raz dwudziesty trzeci Wigilii Chłopskiej w której uczestniczyło 18 zespołów ludowych z gmin powiatu suwalskiego. Wyraziłem wdzięczność wszystkim zespołom ludowym za podtrzymywanie polskiej tradycji i kultury ludowej oraz za przekazywanie jej młodym pokoleniom, czego dowodem jest aktywność w wielu zespołach nie tylko osób starszych,ale również młodzieży,a nawet dzieci.

Podziękowałem także Zarządowi Powiatu Suwalskiego,który od kilku lat przejął rolę organizatora spotkań opłatkowych twórców ludowych Suwalszczyzny za to,że same stały się one już tradycją okresu przedświątecznego służącą wspólnemu śpiewaniu kolęd,prezentacji umiejętności artystycznych zespołów i ich integracji.

Podkreślając religijny wymiar Świąt Bożego Narodzenia oraz ścisły związek tradycji świątecznej z polską kulturą narodową przywołałem słowa kolędy „Bóg się rodzi”:

…Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach,w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.

foto

foto

foto

foto

foto

foto