11 czerwca 2022 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w XXIII Pielgrzymce Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej, zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Uczestniczyło w nich liczne grono leśników i ich rodzin z terenu województwa podlaskiego i województwa warmińsko – mazurskiego oraz zaproszeni goście.

Uroczystości rozpoczęły się jak co roku odegraniem Hymnu Państwowego i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Leśników w Studzienicznej. Osobom zasłużonym dla Lasów Państwowych Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wręczył odznaczenia i kordelasy.

Zwracając się do zgromadzonych leśników i pozostałych uczestników uroczystości powiedziałem m.in.:

” Kolejny już raz, spotykając się z Państwem w tym miejscu, mam sposobność złożyć polskim leśnikom, a w szczególności leśnikom z obszaru działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wyrazy uznania i oddać szacunek za waszą profesjonalną troskę o stan naszych lasów, które nazywane są perłą czy klejnotem w naszej narodowej koronie, podziękować za patriotyzm Waszego środowiska, zarówno w wymiarze historycznym, bo leśnicy zawsze walczyli o niepodległość Polski, jak i tym współczesnym, który przejawia się m.in. dbałością o pamięć o naszych dziejach, kultywowaniem miejsc i znaków tej pamięci oraz walką, gdy za rządów naszych poprzedników z pod znaku PO i PSL zaistniała taka potrzeba, o obronę lasów przed prywatyzacją. Lasy zajmują około 30% powierzchni Polski, a historia działa się i dzieje wszędzie, na całym terytorium Rzeczypospolitej. W związku z tym zaangażowanie leśników w sprawy pamięci historycznej, pamięci o bohaterach i ich czynach ma wielkie znaczenie dla naszej przyszłości. Wszyscy mamy w żywej pamięci odsłonięcie dzięki staraniom leśników Pomnika Danuty Siedzikówny „Inki” w Nadleśnictwie Browsk, ale pomników obelisków i tablic memorialnych jest na terenie Lasów Państwowych bardzo dużo. Za to wszystko jak najserdeczniej Wam pragnę podziękować”.

Przed rozpoczęciem Mszy św. w intencji Ojczyzny i Leśników miałem zaszczyt wręczyć nadleśniczemu Nadleśnictwa Płaska Panu Romanowi Rogozińskiemu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Piotra Glińskiego odznakę „Zasłużony Kulturze Gloria Aris”.

galeria zdjęć: