26 czerwca 2021 roku (sobota) uczestniczyłem wraz żoną w XXII Pielgrzymce Leśników ( i ich rodzin) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej k. Augustowa.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Leśnika i oddania hołdu leśnikom, którzy zginęli w walkach o niepodległość naszej Ojczyzny. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni leśnicy wraz z rodzinami z terenu województwa podlaskiego oraz województwa warmińsko – mazurskiego, a wśród nich m.in. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak, kapelani leśników – ks. Tomasz Duszkiewicz i ks. Wojciech Kuprewicz, były Dyrektor  Generalny Lasów Państwowych dr Andrzej Konieczny, przedstawiciele współpracujących z Lasami Państwowymi służb mundurowych i inni zaproszeni goście.

W swoim wystąpieniu wyraziłem wdzięczność i uznanie polskim leśnikom, odnosząc je w szczególności do zgromadzonych na uroczystości, za ich profesjonalizm w prowadzeniu gospodarki leśnej, patriotyczną postawę, która cechowała ich w trudnych okresach naszej historii oraz za kultywowanie i utrwalanie pamięci o bohaterach walk o niepodległość.

Dzięki Wam nasze zasoby leśne są perłą w koronie Rzeczypospolitej – powiedziałem m. in. Nawet w okresie PRL-u potrafiliście dbać o lasy, dzięki czemu są one dzisiaj naszym powodem do dumy na tle innych krajów europejskich i stanowią wielką wartość polskiej gospodarki narodowej. Ale Wasza aktywność, poza tą zawodową codziennością, jest realizowana także w innych wymiarach. Myślę tu o zaangażowaniu Waszego środowiska w walkę w obronie niepodległości Polski oraz w jej odzyskanie, gdy nasza Ojczyzna ją traciła. Wasi przodkowie płacili za to najwyższą cenę życia. Ginęli w niemieckich i sowieckich obozach zagłady, byli zsyłani na Syberię i represjonowani za swoją patriotyczną postawę. Wielu leśników było wśród żołnierzy niezłomnych i wśród ofiar Obławy Augustowskiej.  Dzisiaj utrwalacie pamięć o tamtych walkach, bohaterach i ofiarach zmagań o Polskę wznosząc na terenie Lasów pomniki, obeliski czy fundując tablice pamiątkowe, jak to miało miejsce w ostatnich latach w przypadku pomnika Danuty Siedzikówny „Inki” na terenie Nadleśnictwa Brosk czy poświęcenia krzyży oraz tablicy pamięci w Hoźnej na terenie Nadleśnictwa Żednia. Dziękuję Wam za to.

Dalszą część uroczystości stanowiła Msza św. w intencji leśników, której przewodniczył Ks. Biskup Jerzy Mazur Ordynariusz Diecezji Ełckiej, po której miało miejsce poświęcenie pamiątkowego obelisku oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II.  

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://szczebra.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/xxii-pielgrzymka-lesnikow-do-studzienicznej

https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-2021/xxii-pielgrzymka-lesnikow-do-matki-bozej-studzieniczanskiej/