9 czerwca 2019 roku (niedziela) wspólnie z żoną wziąłem udział w XX Pielgrzymce Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej (powiat augustowski). Odbyła się ona w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i w 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej i Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

Mszę Świętą polową odprawioną pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura tradycyjnie poprzedziła modlitwa przy Pomniku Leśników, pod którym liczne delegacje złożyły kwiaty oraz koncert w wykonaniu stypendystów Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.

Zwracając się do licznie zgromadzonych leśników, ich rodzin oraz towarzyszących im pielgrzymów podziękowałem leśnikom z terenu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za troskę o stan polskich lasów, racjonalną gospodarkę leśną oraz kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych i bohaterach walk o niepodległość. Podkreśliłem patriotyzm leśników, którzy oddawali życie za wolną Polskę, tych, którzy zginęli w Katyniu i i innych miejscach kaźni, a także pomordowanych w Obławie Augustowskiej. Wartości, które przyświecały im 100 lat temu są dla nich ważne również dziś.

Słowa wdzięczności skierowałem do środowiska leśników za obronę Lasów Państwowych przed prywatyzacją w czasach rządów koalicji PO-PSL.

Po Mszy Świętej leśnicy z Nadleśnictwa Płaska uroczyście przenieśli obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej z ołtarza polowego do Kaplicy na wyspie, po czym złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Ostatnim elementem uroczystości było tradycyjne podzielenie się chlebem.

Pielgrzymki organizowane są cyklicznie od 2000 roku.