17 maja 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystym apelu z okazji XX – lecia Straży Granicznej zorganizowanym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen.dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku. Apel poprzedzony został Mszą św. w intencji Straży Granicznej koncelebrowaną w białostockiej Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przez Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej Antoniego Pacyfika Dydycza.

W wystąpieniu skierowanym do funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i licznych gości poseł Jarosław Zieliński wyraził „wielką radość i polską dumę,że możemy w niepodległej Rzeczypospolitej świętować XX – lecie formacji,która dobrze służy bezpieczeństwu państwa i kontynuuje patriotyczną tradycję Korpusu Ochrony Pogranicza”. Poseł podkreślił sprawność i nowoczesność polskiej Straży Granicznej zauważając,że potrafiła ona skutecznie skorzystać z możliwości,jakie dawał program modernizacji służb mundurowych uchwalony przez Sejm z inicjatywy rządu Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2007 roku. „ Aby modernizacja formacji mundurowych,w tym Straży Granicznej mogła być kontynuowana – dodał Jarosław Zieliński – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył do Laski Marszałkowskiej przygotowany przeze mnie wraz z gronem ekspertów projekt nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2012 – 2015”.

foto

foto