25 września 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w XVII inauguracji roku akademickiego w Nauczycielskim Kolegium w Białymstoku Rewalidacji,Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego.

Poseł złożył gratulacje Dyrektor Kolegium Pani dr Grażynie Olszewskiej- Bace oraz nauczycielom i wykładowcom związane z- jak się wyraził- „stworzeniem wielkiego dzieła edukacyjnego,jakim jest Kolegium”. Są lepsze i gorsze strony minionego dwudziestolecia- powiedział Jarosław Zieliński. Do niekwestionowanych sukcesów tego czasu należy rozwój edukacji,a w szczególności szkolnictwa wyższego. Dobitnym dowodem tego,że sukces ten odnosi się nie tylko do liczby uczelni i studentów,lecz także poziomu i jakości kształcenia jest Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku.

Poseł Jarosław Zieliński omówił także podstawowe zmiany prawne odnoszące się do kolegiów nauczycielskich wynikające ze zmiany przepisów uchwalonych przez Sejm tego samego dnia. Wskazał na szanse i zagrożenia związane z przekształcaniem Kolegiów w wyższe uczelnie bądź włączaniem ich do tych uczelni wyrażając jednocześnie przekonanie,że w przypadku Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku proces przekształcania w uczelnię wyższą- ze względu na jego pozycję i dorobek dydaktyczno-naukowy będzie stosunkowo łatwy i przyniesie dalsze wzmocnienie tej placówki edukacyjnej.

foto

foto

foto

foto

foto

foto