25 września 2016 roku uczestniczyłem wraz Żoną w XV Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego. Wraz z przybyłymi do Częstochowy funkcjonariuszami Policji modliliśmy się w intencji policjantów poległych w walce o wolność Ojczyzny,zamordowanych w miejscach kaźni i tych,którzy ponieśli śmierć podczas służby,w intencji bezpieczeństwa Polski i Polaków oraz za przyszłość Ojczyzny i naszego Narodu. Pielgrzymka miała więc charakter dziękczynny,a zarazem modlitewny z prośbą o błogosławieństwo dla policjantów i pracowników cywilnych w dalszej służbie.

Oddając hołd tym,którym zawdzięczamy naszą niepodległość złożyliśmy wieńce pod pomnikami: Marszałka Józefa Piłsudskiego,Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Nieznanego Żołnierza.

Zabierając głos po tym ostatnim,a także na zakończenie Mszy Świętej na Jasnej Górze powiedziałem,że przychodzimy do Matki Boskiej Królowej Polski z podziękowaniem i prośbami. A jest za co dziękować – dodałem – i jest o co prosić. Polska dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,zwłaszcza Policji oraz dzięki Boskiej Opatrzności jest dzisiaj krajem bezpiecznym,czego szczególne dowody mieliśmy podczas dwóch wielkich wydarzeń w lipcu tego roku: Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Omijają nas zagrożenia,które zbierają krwawe żniwo w Europie,czasem nawet bardzo blisko polskich granic. Chodzi przede wszystkim o zamachy terrorystyczne. Powiedziałem też,że Polska Policja wspierana przez rząd i społeczeństwo będzie robiła wszystko,abyśmy nadal mogli czuć się bezpiecznie w naszym kraju. I właśnie tej bezpiecznej przyszłości,a także bezpiecznej służby policjantów dotyczą modlitewne intencje tej pielgrzymki,bowiem bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu społecznym i dla każdego człowieka.

Koncelebrze Mszy Świętej na Jasnej Górze przewodniczył Ksiądz Biskup Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego. W pielgrzymce wzięli udział przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji w kraju,na czele z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem,w tym wszyscy komendanci wojewódzcy lub ich zastępcy oraz komendanci szkół policyjnych.

Po Mszy Świętej na Jasnogórskich Błoniach udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej pod płaskorzeźbę Gloria Victis,gdzie oddaliśmy hołd poległym i pomordowanym policjantom. 

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto