2 czerwca 2018 roku (sobota) wspólnie z żoną wziąłem udział w XIX Pielgrzymce Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej (powiat augustowski).

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej Jerzego Mazura nowego krzyża ustawionego obok Pomnika Leśników. Następnie liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych leśników.

Zwracając się do licznie zgromadzonych leśników, ich rodzin oraz towarzyszących im pielgrzymów i turystów podziękowałem pracownikom Lasów Państwowych w całej Polsce, a w szczególności leśnikom z terenu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za troskę o stan polskich lasów, racjonalną gospodarkę leśną oraz kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych i bohaterach walk o niepodległość. Podkreśliłem patriotyzm leśników, którzy oddawali życie za wolną Polskę, tych, którzy zginęli w Katyniu i i innych miejscach kaźni, a także pomordowanych w Obławie Augustowskiej. Słowa wdzięczności skierowałem do środowiska leśników za obronę Lasów Państwowych przed prywatyzacją w czasach rządów koalicji PO-PSL.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem wspólnie z Księdzem Biskupem Jerzym Mazurem, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Panem Andrzejem Koniecznym oraz Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Panem Andrzejem Nowakiem odsłoniliśmy pamiątkowy kamień ufundowany przez leśników z Puszczy Augustowskiej, ustawiony jako symbol hołdu dla Ojczyzny w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Następnie odprawiona została uroczysta Msza Święta polowa pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Księdza Jerzego Mazura. Po jej zakończeniu pielgrzymi procesjonalnie udali się w kierunku kaplicy na wyspie, gdzie po krótkiej modlitwie złożono kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II. Ostatnim oficjalnym elementem uroczystości było tradycyjnie dzielenie się chlebem.

Pielgrzymki organizowane są tradycyjnie od 2000 roku.