24 września 2013 roku uczestniczyłem w zorganizowanym po raz czternasty przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Warsztat Terapii Zajęciowej w Suwałkach Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego. Tegoroczny Przegląd odbywał się pod wymownym hasłem „Sztuka serca zainspirowana naturą”. Zgłoszone do konkursu i nagrodzone prace udowodniły,że osoby niepełnosprawne wykazują wielką wrażliwość na piękno natury i otaczającej nas rzeczywistości oraz potrafią je wyrazić w swoich dziełach.

W XVI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Suwałk,Augustowa,Filipowa,Sejn,Dąbrowy Białostockiej,Białegostoku,Ogrodniczek,Czarnej Białostockiej,Grajewa oraz Ośrodka Wsparcia w Lipniaku,Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Domu Samopomocy w Suwałkach.

Dziękując organizatorom Przeglądu – Liliannie Annie Zielińskiej jako pełniącej od wielu lat funkcję Prezesa Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach i Hannie Słuchockiej – kierującej Warsztatem Terapii Zajęciowej w Suwałkach,kierownikom,instruktorom i terapeutom wszystkich placówek uczestniczących w konkursie oraz gratulując autorom wyróżnionych i nagrodzonych prac powiedziałem o swoim głębokim uznaniu dla talentu i uzdolnień artystycznych osób niepełnosprawnych,które zostały pokrzywdzone przez los w jednych dziedzinach,ale w innych dysponują darami i umiejętnościami niedostępnymi dla większości z nas.

W moim przekonaniu utalentowani artystycznie autorzy prac konkursowych tegorocznego Przeglądu dali wyraz prawdzie zawartej w słowach listu Jana Pawła II do artystów: „W obliczu świętości życia i człowieka,w obliczu wszechświata zachwyt jest jedyną adekwatną postawą”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto