4 czerwca 2011 roku poseł Jarosław Zieliński spotkał się z uczestnikami XIII Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej „Sajno 2011” zorganizowanej przez Radę Powiatową OPZZ w Suwałkach dla związkowców z suwalskich zakładów pracy. Spartakiada odbywała się w dniach 4 – 5 czerwca 2011 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Królowa Woda” w Augustowie. Poseł pozdrowił uczestników Spartakiady,podkreślił jej walory sportowe,rekreacyjne i integracyjne oraz zaprosił związkowców do współpracy w poszukiwaniu rozwiązań problemów społecznych nurtujących świat pracy.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto