11 czerwca 2015 roku po raz jedenasty odbył się w Grajewie festyn integracyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne – uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II,podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczuczynie i Grajewie,pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej,przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu grajewskiego. W ramach festynu odbył się integracyjny przegląd piosenki „Śpiewajmy Razem”,w którym zaprezentowały się zespoły wokalno – taneczne z Zespołu Szkół Miejskich Nr 1,2 ,3 w Grajewie,Szkoły Podstawowej w Białaszewie,Publicznego Gimnazjum w Danówku oraz zabawy i konkurencje integracyjne. Celem festynu jest integracja uczestników,dobra zabawa i prezentacja umiejętności artystycznych.

Podziękowanie za zaproszenie na festyn na ręce Prezes Stowarzyszenia Pani Marii Podgórskiej i Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Marty Gutowskiej w związku z moją nieobecnością (94. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) oraz pozdrowienia wszystkim uczestnikom festynu przekazała moja żona Lilianna Anna Zielińska.

foto

foto

foto