9 września 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w X Dożynkach Powiatu Sejneńskiego, które odbyły się na Stadionie Miejskim w Sejnach. Uroczystości poprzedziła polowa Msza Święta.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że rolnicy spośród wszystkich innych zawodów są najbardziej uzależnieni od czynników pogodowych, dlatego w związku z suszą rząd przychodzi z pomocą poszkodowanym gospodarzom. Dodałem, że został przygotowany także specjalny program dla polskiej wsi, który zakłada m. in. rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości oraz zwiększenie dofinansowania do zakupu paliwa rolniczego. Wyraziłem również swoją solidarność z rolnikami, którzy ucierpieli w wyniku suszy i podziękowałem im za trud, który włożyli w uprawę ziemi i zebranie plonów. Życzyłem, aby polska wieś nieustannie się rozwijała, a wszystkie gospodarstwa omijały różne klęski i zagrożenia.

W czasie dożynek odbył się również konkurs na najpiękniejszy wieniec, nagrodzono najlepszych gospodarzy, wyróżniono najlepiej zapowiadających się młodych rolników oraz tych, których gospodarstwa są najbardziej zadbane. W czasie dożynek odbyły się też występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci oraz młodzieży, a także wystawa sprzętu rolniczego.