22 lipca 2018 (niedziela) roku wziąłem udział w otwarciu sześciu odcinków wyremontowanych dróg w gminie Nowe Piekuty (powiat wysokomazowiecki).

Zwracając się do uczestników uroczystości podkreśliłem, że przyznawane przez rząd samorządom środki budżetowe pozwalają im budować nowe drogi lokalne oraz uporać się ze szkodami, jakie w infrastrukturze komunalnej spowodowały gwałtowne zjawiska pogodowe. Dodałem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przychodzi z pomocą zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba – kiedy na skutek działania sił przyrody następują zniszczenia i obywatele oraz samorządy potrzebują pomocy. Zwróciłem również uwagę, że rząd zwiększa środki budżetowe na program dofinansowania budowy dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. W tym roku z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na to 1,3 mld złotych, a w ciągu kolejnych lat ponad 5 mld złotych.

Nowo wybudowane lub wyremontowane odcinki dróg zostały otwarte w miejscowościach:

  • Krynica
  • Skłody Przyrusy
  • Koboski
  • Jabłoń Spały
  • Kostry Noski
  • Żochy Stare – Markowo Wólka

Inwestycje zrealizowane zostały między innymi dzięki środkom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

 

Relacje medialne:

http://kurierwysmaz.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/660_nowe_piekuty/565_oficjalne_otwarcie_nowych_drog_i_festyn_rodziny_w_hodyszewie.html