6 grudnia 2019 roku (piątek) wziąłem udział w otwarciu wyremontowanej ulicy Wojska Polskiego Polskiego w Augustowie, łączącej wjazd do miasta z Rynkiem Zygmunta Augsta.

Koszt modernizacji ulicy to 7,4 mln zł. Prawie 3,4 mln zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część podzieliły między sobą powiat i miasto.

Podkreśliłem, że realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez współpracy rządu i samorządu:

Razem można więcej. Fundusz Dróg Samorządowych działa w ten sposób, że państwo dofinansowuje inicjatywy samorządów tam, gdzie są największe potrzeby. I tak jest w Augustowie, gdzie przebudowano jedną z głównych ulic miejskich zarządzanych przez powiat.

Ulica przeszła gruntowny remont i jest bezpieczniejsza. Wymieniono instalacje pod ziemią, zbudowano nowe chodniki, dodatkowe parkingi, pojawiły się też prawoskręty.

 

9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w gminie Giby miało miejsce otwarcie dwóch odcinków dróg w Głębokim Brodzie i Kuklach. Ich wykonanie kosztowało 1,5 mln zł. 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki montażowi finansowemu, w którym niezwykle ważną rolę odgrywa Fundusz Dróg Samorządowych. Około 800 tys. zł pochodziło z budżetu państwa.

 

Otwarcie wyremontowanej ulicy Wojska Polskiego Polskiego w Augustowie

 

Otwarcie dwóch odcinków dróg w gminie Giby