18 czerwca 2018 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przekazałem prezesom jednostek OSP z gmin województwa podlaskiego oraz samorządowcom informacje o decyzjach w sprawie dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku.

Podziękowałem burmistrzom, wójtom i radnym 12 gmin z województwa podlaskiego, które zdecydowały się wesprzeć finansowo zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych:

Dzięki dobrej współpracy, właściwemu zrozumieniu potrzeb strażaków i uznaniu bezpieczeństwa mieszkańców za ważny priorytet społeczny Ochotnicze Straże Pożarne w województwie podlaskim otrzymają w tym roku więcej samochodów ratowniczo-gaśniczych niż miało to miejsce w ostatnich latach. W 2018 roku dzięki skoordynowaniu wysiłków, zintegrowaniu źródeł finansowania i uzyskanym dzięki temu montażom finansowym zakupimy 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 12 jednostek OSP w poszczególnych gminach naszego województwa. W ubiegłym roku kupiliśmy 7 samochodów, a w poprzednich latach kupowano ich jeszcze mniej. Ciesze się razem ze druhami-ochotnikami, samorządowcami i mieszkańcami gmin, że dzięki tym wspólnym działaniom poziom bezpieczeństwa gwarantowanego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze będzie jeszcze wyższy.

Samochody trafią do następujących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim: Jeleniewo (OSP Bachanowo), Boćki (OSP Boćki), Sokoły (OSP Bruszewo), Giby (OSP Giby), Grabowo (OSP Grabowo), Piątnica (OSP Jeziorko), Nowogród (OSP Mątwica), Łapy (OSP Płonka Kościelna), Łomża (OSP Podgórze), Suchowola (OSP Suchowola), Wąsosz (OSP Wąsosz) oraz Kolno (OSP Zabiele).

Zakup pojazdów strażackich jest możliwy dzięki zainaugurowanemu w miniony piątek programowi wsparcia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki możliwemu w związku tym montażowi środków finansowych samorządów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych źródeł strażacy-ochotnicy otrzymają w tym roku ponad 285 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu. Dzięki temu będzie możliwy zakup 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych.