8 i 9 października 2018 roku podczas spotkań w Białymstoku, Suwałkach i Łomży podpisane zostały umowy z samorządami województwa podlaskiego na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy o wartości około 4 mln zł. Wsparcie to pochodzi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podczas spotkań, które odbyły się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku oraz Komendach Miejskich PSP w Suwałkach i Łomży podkreśliłem, że strażacy ochotnicy skupieni w 16 200 jednostkach OSP na terenie całej Polski (4404 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) są niezwykle ważnym ogniwem ochrony przeciwpożarowej i całego systemu bezpieczeństwa w Polsce. To oni z zaangażowaniem i poświęceniem pełnią codzienną służbę państwu i jego obywatelom. Zwykle jako pierwsi są na miejscu zdarzenia. Reagują nie tylko na pożary, co stanowi 25% ich aktywności, ale także na inne różnorodne miejscowe zagrożenia. To niezwykle ważne, by jednostki OSP dysponowały nowoczesnym sprzętem, ponieważ strażacy muszą mieć pewność, że dzięki niemu ich działania będą skuteczne, a dla nich samych bezpieczne.

Wyraziłem wdzięczność Panu Ministrowi Zbigniewowi Ziobro i całemu kierownictwu resortu sprawiedliwości za decyzję o przekazaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości właśnie na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodałem, że jest to przykład świetnej współpracy w rządzie.

28 marca 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielenia dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku. W ramach programu dla OSP Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże ponad 100 milionów złotych na zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i zestawów medycznych.

W województwie podlaskim sprzęt trafi do jednostek OSP ze 107 gmin.

W spotkaniach wzięli udział m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, koordynator programu doposażenia OSP z Funduszu Sprawiedliwości – dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP oraz samorządowcy i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Spotkanie w Białymstoku

 

Spotkanie w Suwałkach

 

Spotkanie w Łomży