29 czerwca 2019 roku (sobota) wziąłem udział w konferencji prasowej poświęconej „Ogólnopolskiemu programowi regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Ten czteroletni rządowy program dofinansowujący czyste składniki odkwaszające gleby rozpocznie się 15 lipca i przewidziany jest do 2023 roku.

Budżet na realizację programu wynosi 300 mln zł, a dla województwa podlaskiego na 2 lata 11,5 mln zł.
Podczas wspólnej konferencji z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dr. Maciejem Borzyszkowskim przybliżyłem szczegóły programu:

Rząd wspiera różne sektory gospodarki i dziedziny życia społecznego. To bardzo ważny program, jeśli chodzi o rolników mniejszych i średnich. 

Rolnicy z województwa podlaskiego też będą mogli i powinni z tego skorzystać, by poprawić jakość gleby, a wapnowanie daje takie efekty. Kwota dofinansowania będzie wynosiła do 300 zł/t dla gospodarstw do 25 ha użytków rolnych, do 200 zł/t do 50 ha i do 100 zł/t do 75 ha.

Kwoty te dotyczą czystych składników odkwaszających gleby.

Wapnowanie jest podstawowym zabiegiem na rzecz poprawy stanu jakości gleb, likwiduje ich zakwaszenie, zmniejsza aktywność metali ciężkich w glebie, wpływa na lepszą przyswajalność składników pokarmowych roślin, a także zwiększa żyzność gleby.

W województwie podlaskim najgorsza sytuacja jest w powiatach: bielskim, siemiatyckim i hajnowskim, ale również w innych częściach województwa jakość gleb wymaga poprawy.

Jest to pierwszy od wielu lat tego typu program dla rolników.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/43271864/wapnowanie-gleb?fbclid=IwAR16G9xX7_fomWYzgiQz8txk0uesTcqRnQP1bF6FF7gbz635aJ9-0cbq4sY

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/170984