3 października 2016 roku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie,podczas którego wręczyłem promesy – czyli ministerialne wsparcie finansowe – przedstawicielom samorządów województwa podlaskiego. Zostaną one przeznaczone na remonty dróg i innych zniszczonych elementów infrastruktury,które w ostatnich latach ucierpiały w czasie nawałnic.

Podkreśliłem,że zapewniliśmy środki finansowe,ponieważ państwo nie może zostawić obywateli w potrzebie. Należy je dobrze wykorzystać na zadania inwestycyjne,odbudowę infrastruktury zniszczonej przez żywioł,aby służyła obywatelom.

Podczas spotkania wsparciem w postaci promes objęte zostały gminy Turośl,Boćki,Drohiczyn oraz powiat łomżyński. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W sumie w 2016 roku podlaskie samorządy zrealizują dzięki tym środkom (7,1 mln zł) 13 inwestycji drogowych,ale będą też remontowane szkoły i inne obiekty użyteczności publicznej uszkodzone przez nawałnice.
Oprócz wspierania poszkodowanych samorządów w 2016 roku przekazano prawie 700 tysięcy zł na wsparcie rodzin,które ucierpiały w województwie podlaskim – jest to pomoc bezpośrednia dla gospodarstw domowych,gdzie nastąpiło całkowite lub częściowe zerwanie dachów,naruszenie konstrukcji budynków mieszkalnych,uszkodzenie ścian,kominów czy zalanie pomieszczeń mieszkalnych. Przyznano takie zasiłki 164 rodzinom w 16 gminach.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto